Knihovna Libice nad Doubravou
Naposledy aktualizováno: 23.2.2012

Knihovna se nachází v prvním pat?e budovy ú?adu m?styse. Můžete si zde půj?ovat knihy i ?asopisy  z kmenového fondu . Dvakrát za rok se obm??uje i fond knih půj?ovaných z VF knihovny Chot?bo?. P?ímo v knihovn? je v dob? půj?ování voln? p?ístupný internet.

Od roku 2009 má knihovna svůj online katalog.